Granadassa aloitimme kokouksen keskustelemalla tulevista kokouspäivistä ja siitä, mitä on vielä tehtävä projektin verkkosivujen viimeistelyssä. Suomalainen kumppani esitteli myös englannin opettamista käytännön työkalujen, kuten kuvakorttien, avulla.

Kokouksessa myös keskusteltiin ja päätettiin seuraavista:
EnForSe Toiminnot ja tulos: ohjelma
Lopullinen päätös koskien sekä kansainvälisiä projektikokouksia että LLTA-koulutuksen ajankohtia.
Esitteet ja tiedonlevitys, aktiviteetit, eläkeläisryhmät, koulutustoiminta.
EnForSe-nurkkausten päivämäärät ja aiheet
Ohjeellinen työkalusarja
Espanjalaiset kumppanit järjestivät hienon vierailun Alhambraan yöllä ja Meddinen kierroksen. Nämä vierailut sekä Granadan kulttuurista oppiminen oli erittäin mielenkiintoisia kaikille kumppaneille.