Kansainvälinen projektikokous pidettiin Milanossa. Projektikumppanit tutustuivat hankkeeseen liittyviin erilaisiin meneillään oleviin asioihin, ja myös käytännön esityksiä annettiin erilaisista tavoista opettaa uutta kieltä aikuisille. Kaikki kumppanit esittelivät erilaisia tapoja opettaa kieltä, ja sen seurauksena me kaikki pystyimme lopulta sanomaan ainakin muutaman sanan kielillä, jotka olivat täysin erilaisia kuin omamme.
Tässä kokouksessa kumppanit päättivät myös tulevien TPM:n ja LLTA:n kokousten päivämäärät.

Italialainen kumppani järjesti vierailun Milanon keskustaan, jossa näimme kaupungin myyttisimmät monumentit ja tunsimme lämpimästi tervetulleiksi kaupunkiin.