Spotkanie rozpoczęło się prezentacją zrealizowanych dzialań w projekcie i zadaniń dla każdego partnera projektu„Europe For All”.
INBIE zaprezentowało realizowane przez siebie działania: Newslettery, stronę internetową, stronę na Facebooku Enforse_corner.
Uczestnicy spotkania koordynacyjnego mieli okazję spotkać siętakże z uczestnikami Enforse_corner i wspólnie podzielić się swoimi doświadczeniami podczas realizacji projektu.Ćwiczyliśmy wspólnie język angielski, nauczyciele i uczniowie, bawiliśmy się i przezwyciężyliśmy strach przed popełnianiem błędów, próbując ćwiczeń i odgrywania ról, które wykorzystywały języki obcyjako pomost między różnymi kulturami i środowiskami. Centralną postacią pozostaje nauczyciel Bricouleur, który może czerpać ze wspólnego dziedzictwa innowacyjnych strategii i podejść, aby za każdym razem znaleźć najbardziej odpowiednie zajęcia dla grupy uczniów.