W Granadzie spotkanie rozpoczęliśmy od dyskusji na temat przyszłych terminów spotkań i tego, co pozostało do zrobienia w związku z finalizacją strony internetowej projektu. Pokaz, jak uczyć języka angielskiego został również wykonany przez partnera z Finlandii za pomocą praktycznego narzędzia, takiego jak fiszki.

Omówiono również i postanowiono:
EnForSe Działania i wyniki: program
Ostateczna decyzja dotycząca wcześniej udokumentowanych terminów przyszłych spotkań zarówno dla TPM, jak i LLTA.
Ulotki i rozpowszechnianie, zajęcia, grupa seniorów, zajęcia szkoleniowe.
Daty i tematy kącików EnForSe
Zestaw wytycznych
Bardzo ceniona nocna wizyta w Alhambrze i zwiedzanie Meddine zorganizowali partnerzy w Hiszpanii. To było bardzo interesujące i wyjątkowe, że wszyscy partnerzy mogli odbyć te wizyty i dowiedzieć się więcej o kulturze Granady.