SpotkanieTPM, odbyło się w Mediolanie. Partnerzy projektu dowiedzieli się o różnych bieżących kwestiach związanych z projektem, a także odbyły się praktyczne pokazy różnych sposobów nauczania dorosłych nowego języka. Wszyscy partnerzy demonstrowali różne sposoby nauczania języka iw rezultacie wszyscy byliśmy w stanie wypowiedzieć przynajmniej kilka słów w językach zupełnie innych niż nasz.
Na tym spotkaniu partnerzy ustalili również terminy przyszłych spotkań TPM i LLTA.

Wizyta w centrum Mediolanu została zorganizowana przez włoskiego partnera, gdzie zobaczyliśmy najbardziej mityczne zabytki w mieście i wszyscy byliśmy w mieście wyjątkowo mile widziani.