Spotkanie rozpoczęło się od prezentacji zrealizowanego projektu czynności i zadań każdego partnera Europe For All wykonało okładkę tej części. Następnie Learnmera Oy prezentowana strone internetowa i na facebooke stronę projektu i krótką dyskusję prowadzoną w gronie partnerów aby poprawić je. EnForSe Corner jest odwiedzany przez partnerzy i seniorzy biorący udział w spotkania online uczestniczyły w spotkaniu i dzielili się swoimi pomysłami i doświadczeniami. Później partnerzy złożyli oficjalną wizytę do instytucji partnerskiej Osmaniye MEM, Następna data TPM została ustalona i były omawiane działania do podjęcia. Po ocenie TPM spotkanie zakończone zostało ceremonią certyfikacji.