EnForSe logo

banner image
Europe for all - Education & Training

Europe for all

EUROPE FOR ALL, İtalya’nın her yerinde faaliyet gösteren özel bir kuruluştur. Avrupa işgücü piyasasını iyileştirirken beceriler ve insan kaynakları geliştirmeyi amaçlayan eğitim ve öğretim programlarını hem Avrupa hem de Uluslararası düzeyde teşvik etmek için bir grup genç tarafından 2010 yılında kurulmuştur. EUROPE FOR ALL çok sayıda şirket, kurum, okul, belediye ve kuruluşlarla başarılı bir şekilde işbirliği yapıarak faaliyet gösterdiği alanlara sıkı sıkıya bağlıdır. Aktif bir derneğiz ve her zaman birlikte çalışmak istediğimiz yeni kamu ve özel kurumlar arıyoruz, birlikte hayata geçirmek için yeni ortaklıklar ve projeler yaratıyoruz.
Tüm üyelerin daimi desteği sayesinde, dernek kültürlerarası alışverişi teşvik eder.
EUROPE FOR ALL, Avrupa’nın bir parçası olma bilincini ve Avrupa boyutunun farkındalığını güçlendirmek için çeşitli etkinliklerle eğitim ve meslek sistemini geliştirmektedir.
Dil öğrenimi de dâhil olmak üzere Avrupa’da mesleki eğitim konulu tüm çalışmalarda öncüyüz;
Avrupa Birliği üyesi ülkeler ve AB dışı ülkelerle kültürel alışverişin organizasyonu ve yönetimi konulu çalışmalar yapmaktayız.
Oryantasyon ve eğitim kursları, yeterlilik ve yeniden yeterlilik kursları, Avrupalı ve Avrupalı olmayanlar için bilgilerini yenileyecekleri kurslar;
Uluslararası hareketlilik projeleri kurslarına hazırlık;
Kursiyerler için dil ve eğitim kursları;
Mesleki eğitim kursları
Başarı, eğitim kurslarına katılan katılımcıları beceri ve yeteneklerini geliştirmek ve öğrencilerin kendilerini AB çapındaki işgücü piyasasına adapte edebilmelerini sağlamak için motive etmeyi öğretir; eğitim ve mesleki eğitim sistemlerinde, kurumlarında ve uygulamalarında kalite ve yenilikteki gelişmeleri destekler; İnsanları yabancı dil öğrenmeye teşvik eder; Avrupa’daki hareketlilik projelerinin kalitesini iyileştirir; Mevcut farklı hareketlilik ve öğrenim kurumları arasındaki ilişkiyi daha iyi hale getirir; Yeni eğitim ve öğretim girişimlerinin oluşturulmasını teşvik eder; Hayat boyu öğrenme alanında yenilikçi BİT tabanlı içerik, hizmet ve uygulamanın geliştirilmesini teşvik eder.
Misyonumuz, katılımcılarımıza yurtdışında pratik bir deneyim yaşama ve dil becerilerini geliştirme fırsatı vererek profesyonel geleceklerini inşa etmeleri için gereken tüm imkânları sağlamaktır.
Bu amaçla Avrupa Birliği tarafından ortak finanse edilen farklı programları yönetiyor, genç nesillere yönelik yeni projeler geliştirmek isteyen okullar, kamu kurum ve kuruluşlarıyla da çalışıyoruz.
Avrupa’nın herkes için temel amacı, her bir Avrupa vatandaşının profesyonel ve kişisel yaşamını zenginleştirmek için kültürel alışverişi teşvik etmektir. Avrupa’nın herkes için temel amacı, her Avrupa vatandaşının profesyonel ve kişisel yaşamını zenginleştirmek için kültürel alışverişi teşvik etmektir.

Instytut Badań i Innowacji w Edukacji

Foundation “Research and Innovation in Education Institute” [INBIE], Polonya’nın Czestochowa şehrinde 2014 yılında kurulmuş bir STK Kuruluşudur. INBIE, tüm sosyal gruplara eşit eğitim fırsatlarını teşvik eder,sosyal dışlanmaya karşı savaşır ve marjinalleşme riski altındaki yetişkinleri destekler.
INBIE, örgün ve yaygın eğitim kurumları, yerel yönetimler ve Czestochowa Sivil Toplum Kuruluşları Merkezi ile yakın işbirliği yapmaktadır. Hedef grubu ise iş gücüne yeniden katılmalarına ve daha iyi yaşam fırsatları aramalarına olanak tanıyan yeni beceriler ve yetkinlikler geliştirmeye istekli 50 yaşından büyük yetişkinlerdir. Vakıf hedeflerine şu yollarla ulaşır:
1. Bilim alanında araştırma, Yaygın eğitim, sanat, kültürel miras ve geleneklerin korunması, bakım ve sosyal yardım;
2. Yerel toplulukların, STK’ların ve sosyal yaşamın çeşitli alanlarında (eğitim, bilim, kültür, bilgi teknolojisi, çevre, girişimcilik, sosyal yardım ve hayır işleri) kamu yararına çalışan diğer kurumların gelişimini desteklemek;
3. Eğitim ve danışmanlık da dahil olmak üzere, sivil toplum gelişimi ve bilimin gelişimi alanında bilgi ve eğitim faaliyetlerini yürütmek ve desteklemek;
4. Toplantılar, seminerler, çalıştaylar, konferanslar, tartışmalar, fuarlar, kurslar, sergiler, çalışma ziyaretleri organizasyonu;
5. Veri ve bilgilerin toplanması ve vatandaşların toplumsal yaşama katılımı ve sosyal faaliyetlerine ilişkin araştırmalar yapılması ve bu çalışmaların sonuç ve sonuçlarının yaygınlaştırılması;
6. Benzer faaliyetler yürüten yerli ve yabancı kurumlarla işbirliği kurulması;
7. Yasal hedeflerimizi uygulamak için bir yayın yapmak: araştırmadan elde edilen sonuçların analizi, değerlendirilmesi, yayınlanması ve yayılması.

Instytut Badań i Innowacji w Edukacji
Learnmera logo

Learnmera Oy

Learnmera Oy, Helsinki’nin büyük bölümünde mesleki dil dersleri, çeviriler ve redaksiyon hizmetleri sunan özel bir dil eğitimi ve çeviri sağlayıcısıdır.Eğitim merkezinde belli başlı İskandinav ve Avrupa dillerinde ve ayrıca yeni başlayanlar için İngilizce, Fince, İsveççe, Fransızca, Almanca ve Rusça kursları sunulmaktadır.Learnmera Oy, eğitim kaynakları oluşturma, web sitesi oluşturma ve uygulama içeriği oluşturma ve çevrimiçi mesleki kurslarda önemli deneyime sahiptir.Çevrimiçi olarak yayınlanan ücretsiz dil öğrenimi ve kültürel materyalleri bugüne kadar yüz binlerce kez indirildi.Learnmera Oy, 2008 yılından beri farklı Avrupa projelerinde faaliyet göstermektedir.Learnmera, yukarıda belirtilen hizmetlere ek olarak, müşteri arayüzlerini ve sosyal medyadaki varlığını geliştirmek isteyen kurumsal müşterilere ve kurumlara yönelik özel BT hizmetleri de sunmaktadır.

APDI Group

Uluslararası Gelişim için Profesyonel Grup APDI(Agrupación de Profesionales para el Desarrollo Internacional APDI) , kişisel, profesyonel ve sosyal düzeyde yapılan çalışmalara müdahale etmek ve iyileştirmek amacıyla eylemleri, eğitim ve danışmanlık projeleri alanlarında tanınmış prestije sahip kuruluşlardan seçilmiş, uluslararası düzeyde işbirliği yapan bir kuruluşlar grubudur. Personeli ve faaliyet gösterdikleri bölgeler, yarattıkları sinerjilerle birlikte, bir bütün olarak toplumun daha iyi bir geleceğe ulaşması için çalışır. Personeli ve faaliyet gösterdikleri bölgeler, yarattıkları sinerjilerle birlikte, bir bütün olarak toplumun daha iyi bir geleceğine yol açar.
Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri (SDG’ler) ilkeleri tarafından yönlendirilen APDI, dört kıtada bir varlığa sahiptir ve özellikle Avrupa Birliği Fonları ile Çok Taraflı Fonlarla uluslararası projelerin edinilmesi, yönetilmesi ve uygulanmasında uzmanlaşmıştır.
Eğitim merkezlerimiz İspanya’da (Granada, Madrid) ve Honduras’ta (Tegucigalpa), ilk işe yerleştirme eğitimlerinde, aktif çalışanların geri dönüşümü ve kalifikasyonu ve genel olarak kendini geliştirmek isteyen herhangi bir kişi için kapsamlı deneyime sahiptir. Becerileri, çalışma hedeflerine ulaşmaya yardımcı olan uzmanlık arayışı.

APDI Group
Osmaniye İl Milli Eğitim Müdürlüğü

Osmaniye İl Milli Eğitim Müdürlüğü

Osmaniye İl Milli Eğitim Müdürlüğü, bölgedeki okul öncesinden lise sonuna, meslek liseleri, teknik okullar ve yetişkin eğitim kurum ve merkezlerine kadar her türlü eğitim ve öğretim faaliyetlerinin planlanması ve koordinasyonundan sorumlu bir devlet kuruluşudur. 1 müdür, 9 müdür yardımcısı, 20 okul müfettişi bulunmaktadır. Osmaniye İl Milli Eğitim Müdürlüğü, bölgesinde yaklaşık 419 okul, 7462 öğretmen ve 123017 öğrenciden sorumlu olup her türlü eğitim tesisinden sorumludur. İlimizde ayrıca 2 yetişkin eğitim merkezi ve 85.000’den fazla yetişkin (+14 yaş) eski) çeşitli eğitim, meslek ve eğitim faaliyetlerine katılır. Her türlü yetişkin eğitim faaliyetleri müdür yardımcısı ve müdürlüğümüzde yetişkin eğitim ofisi tarafından organize edilir ve denetlenir. Yetişkin eğitimi de müdürlüğümüzün önceliklerinden biridir, çünkü iyi eğitimli yetişkinler, çocuklarını daha bilinçli yetiştirerek, uyum ve barış içinde yaşayan ve birbirlerine saygı duyan bir topluluk oluşturmaya yardımcı olurlar. Bu, Avrupa vatandaşı olmak için büyük bir adım olacaktır.
Osmaniye İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün temel görevleri şunlardır:
-İdari hizmetler
-Kişisel Hizmetler
-Eğitim-Eğitim Hizmetleri
Bütçe-Yatırım Hizmetleri
-Araştırma-Planlama-İstatistik Hizmetleri
-Teftiş-Rehberlik-Soruşturma Hizmetleri
-Sivil Savunma Hizmetleri

Institution – vhs Pforzheim-Enzkreis

KURUM – vhs Pforzheim-Enzkreis

Pforzheim da kurulmuş Baden Württemberg bölgesinde faaliyet gösteren 173 yetişkin eğitim merkezinden biridir. Yetişkin eğitim merkezi; dil, sağlık, yaratıcılık, politik eğitim, felsefe, psikoloji, edebiyat, mesleki eğitim, göçmenler için dil kursu ve göçmenler kültürlerarası eğitim gibi pedagojik alanlarda eğitim programları sunmaktadır. Vhs Pforzheim, kentin kültürel yaşamında önemli bir role sahiptir.

Eğitim alanında, vhs’nin eğitici eğitimi müdürü, öğretmenler için sistemik yapılandırmacı öğretme ve öğrenme fikrine dayalı bir müfredat oluşturmuştur.

Vhs Pforzheim aynı zamanda uluslararası iletişim ve entegrasyon belediye derneğinin de üyesidir.

Vhs Pforzheim aynı zamanda sürdürülebilir kalkınma konulu eğitimlerle de ilgilenmektedir. Merkez, bu konuda diğer ortak kurumlarla işbirliği yaparak özellikle bu konu için uygun bir eğitim alanı oluşturmuştur.

Vhs Pforzheim, 40 çalışan (ücretli personel) ve 600 serbest7gönüllü çalışan istihdam etmektedir. Vhs yılda yaklaşık 40.000 saat eğitim vermektedir. Bu, yılda 2000’den fazla seminer, kurs ve eğitim anlamına gelmektedir.

 

Institution – vhs Pforzheim-Enzkreis

EnForSe IS AN ERASMUS+ PROJECT

The European Commission’s support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. Project number KA2: 2020-1-IT02-KA204-079745