EnForSe logo

banner image

Spotkanie inauguracyjne w Mediolanie we Włoszech (14-16 czerwiec 2021)

LTTA w Mediolanie, Włochy (13-17wrzesień 2021)

TPM w Granadzie, Hiszpania (11-13 listopad 2021)

TPM/LTTA w Helsinkach, Finlandia (28 luty - 04 marzec 2022)

Działalność mieszana i TPM w Częstochowie (4-6 lipiec 2022)

TPM w Osmanye, Turcja (1-3 wrzesień 2022)

Ostateczny TPM w Pforzheim, Niemcy (26-29 październik 2022)

EnForSe IS AN ERASMUS+ PROJECT

The European Commission’s support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. Project number KA2: 2020-1-IT02-KA204-079745