EnForSe logo

banner image
decorative image
decorative image

Jesteśmy konsorcjum agencji szkoleniowych z różnych krajów europejskich, które od lat zajmują się edukacją dorosłych i postawiliśmy sobie wielkie wyzwanie: stworzyć konstruktywną komunikację i relacje pomiędzy seniorami z różnych krajów Europy.

Nasze pierwsze pytanie brzmi: czy można uczyć osoby starsze? Czy osoby starsze mogą się rzeczywiście uczyć? I nauczyć się drugiego języka? Głęboko wierzymy, że odpowiedź na te pytania została już napisana, a napisała ją Maria Montessori kilkadziesiąt lat temu.

EnForSe IS AN ERASMUS+ PROJECT

The European Commission’s support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. Project number KA2: 2020-1-IT02-KA204-079745