EnForSe logo

banner image

Kącik

Seniorzy mają dużo więcej do zrobienia i mają wiekszą wiedzą, niż myślisz! Naszym długofalowym celem jest budowanie mostów przyjażni przez osoby starsze w różnych krajach Europy. Najważniejsze to eksperymentować z językiem angielskim, używać go do komunikowania się, a nie tylko uczyć go w tradycyjny, teoretyczny sposób.
Metodą Montessori możesz uczyć osoby starsze, tworząc miejsca, w których mogą uczyć się języka angielskiego,mogą eksperymentować z językiem angielskim i uczestniczyć aktywnie w kulturze europejskiej, za pomocą: EnForSe Corners. Podczas swoich działań EnForSe Corners będą okazją do spotkań pomiędzy seniorami mieszkającymi w różnych krajach i posługującymi się językiem angielskim w celu komunikowania się między sobą. Dzięki temu projektowi wprowadzimy do metody Montessori pewną liczbę nauczycieli i trenerów dorosłych w dziedzinie nauki języków obcych, zarówno dla dorosłych, seniorów czy emerytowanych nauczycieli.

Zajęcia powitalne.
Pierwszym zadaniem w nauce drugiego języka, są lekcje teoretyczne.
Nastepnie warsztaty i zajęcia praktyczne.
EnForSe dzień, to czas w którym wszyscy spotkają się razem online, ze wszystkimi grupami krajów partnerskich, na zajęciach praktycznych i kulturalnych.

Zajęcia

EnForSe IS AN ERASMUS+ PROJECT

The European Commission’s support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. Project number KA2: 2020-1-IT02-KA204-079745