EnForSe logo

banner image

Köşeler

Yaşlılar sizin düşündüğünüzden daha çok şey biliyorlar ve yapacak daha çok işleri var.Uzun vadedeki amacımız farklı ülkelerde yaşayan yaşlı insanlar arasında köprüler oluşturmak. Can alıcı nokta sadece geleneksel teorik yolu kullanmadan İngilizceyi deneyimleyerek onu iletişim amaçlı kullanmak. Montessori Metodu du İngilizce öğrenebileceğiniz, İngilizceyi deneyimleyeceğiniz ve aynı zamanda sosyalleşerek Avrupa Kültürünü paylaşabileceğiniz EnForSe köşeleri oluşturmak. EnForSe Köşelerinde düzenlenecek öğrenme etkinlikleri farklı ülkelerde yaşayan ve İngilizce iletişim kuran yaşlılar arasında buluşma fırsatı sunacak.Bu proje sırasında Montessori Metodunu bazı öğretmenlere, Yetişkin alanında çalışan eğitmenlere ve emekli öğretmenlere tanıtacağız.

Karşılama etkinlikleri.
İkinci bir dile ilk yaklaşım, teorik dersler.
Çalıştay ve uygulamalı etkinlikler.
Uygulamalı ve kültürel etkinliklerle tüm ulusal grupların birbiriyle buluşması için tüm köşelerin bir arada olacağı EnForSe günü.

Faaliyetler

EnForSe IS AN ERASMUS+ PROJECT

The European Commission’s support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. Project number KA2: 2020-1-IT02-KA204-079745