EnForSe logo

banner image

Bizim öğrenme topluluğumuza katılma istermisiniz?

İngilizce öğrenmenin özgür,aktif ve kolay yolu.

65 yaş üstü nüfusun büyük bir kısmı hala sağlıklı ve yaşam süresi uzadı, yaşam kalitesi arttı ve bu yaşlılar yaşamın içinde hala çok aktifler; torunlarını büyütürken çocuklarına destek oluyorlar, yeni şeyler öğreniyorlar ve çok da hevesliler. Toplumun önemli bir ayağını oluşturan 65 yaş üstü toplumda ne kadar etkili olduklarını, eğitim – öğrenme süreçlerine ve sosyal olaylara yeniden dahil olma ihtiyacı duyuyorlar.

Bizim meydan okumamız: Yaşlılara yeni şeyler öğretmek mümkün mü? Yaşlılar gerçekten öğrenebilir mi? Ve ikinci bir dil öğrenebilir mi? Kendimize bu soruyu sorduk ve bu yolun Montessori tarafından onlarca yıl önce yazılmış olduğunu düşünüyoruz.

decorative image
decorative image

AMAÇLAR ve SONUÇLAR

Bu proje, basit bir cümleden yola çıkarak birçok sonuca ulaşmayı hedefliyor: yaşlıların sandığınızdan daha çok yapacakları ve bildikleri var! Uzun vadeli hedefimiz, farklı Avrupa ülkelerindeki yaşlı insanlar arasında köprüler kurmaktır. En önemli nokta, İngilizce öğretmeyi denemek, onu iletişim kurmak için kullanmak ve sadece geleneksel teorik yolla öğretmek değil. Montessori yöntemini kullanarak İngilizce öğrendiğiniz, İngilizce deneyimlediğiniz ve Avrupa kültürüne sosyal olarak katıldığınız ve aynı zamanda EnForSe Köşeleri’ne katılacağınız yerler oluşturarak yaşlılara öğretmek için kullanabilirsiniz! Bu EnForSe Köşeleri, etkinlikleri sırasında farklı ülkelerde yaşayan ve İngilizce’yi iletişim kurmak için kullanan Yaşlılar arasında tanışma fırsatı sunacaktır. Bu proje aracılığıyla, yetişkinler için olduğu gibi dil öğrenimi alanında da bir dizi öğretmen ve yetişkin eğiticisini Montessori Metodu ile tanıştıracağız.
decorative image
decorative image

KATILIMCI SAYISI VE PROFİLİ

10/15 tane 65 yaş üstü yaşlılar, emekli öğretmenler, genel olarak emekli işçiler, hiç okula gitmemiş veya mezun mezun olamayan,öğrenmeye ve İngilizce öğrenmeye yeniden başlamak isteyen işsiz yaşlılar , tekrar yararlı ve değerli hissetmek isteyen tüm emekli insanlar.

FAALİYETLER

Her bir ortağın tanıtılması, her birinin kendi deneyimlerinin masaya yatırılması, ihtiyaçların paylaşılması ,EnForse Köşesi ve EnForSe Günü’nün oluşturulması ve uygulanmasının takibinde yer almak için uluslararası toplantılar düzenlenmesi. Öğrenme Öğretmen Eğitimleri kursları: Temel Montessori yöntemi, Montessori Metodundan ilham alan uygulamalar. 3. Montessori ilham yöntemini kullanarak kıdemlilere İngilizce öğretmek için bir EnForSe pratik yönergeleri oluşturmak. EnForSe Köşesi ve EnForSe Günü için tüm aktiviteleri ve zaman çizelgesini tanımlama ve oluşturma atölyesi. Tüm EnForSe Köşelerini koordine etmek için EUROPE FOR ALL konumuna yerleştirilmiş EnForSe özel Odası. Her ortağın yönetim binasında veya katında EnForSe Corner adı verilen İngiliz köşe istasyonu kurulacak ve çeşitli organizasyonların birbirleriyle iletişim kurması için faaliyetler yürütülecektir. Her katılımcının iletişim kurmak ve önemli yeni sosyalliği paylaşmak için İngilizce kullanacağı EnForSe Günü düzenlenecek.

METODOLOJİ

Montessori Metodu, öğrenme güçlüğü yaşayan zihinsel engelli çocukların gerçekten öğrenmelerini sağlamak için oluşturuldu, biz de yaşlılara İngilizce öğretmek için kullanmak istiyoruz. Stratejimiz, her bir ortak lokasyonda EnForSe Köşesi, deneysel bir şekilde İngilizce deneyip öğrenebileceğiniz, aktif bir öğrenme ve yaşama yolu oluşturmak ve zamanlarını anlamlı etkinliklerle (EnForSe günü gibi), yeni bilgileri kullanarak ve deneyerek doldurmaktır. Kıdemlilere yabancı dil öğretmek için pedagojik yaklaşım: Montessori ‘den ilham alınarak kıdemlilere İngilizce öğretmek için yöntem. Yeni kavramlar öğrenmek veya hâlihazırda edinilmiş olanları derinleştirmek için beyni kullanmak, zihnin formda kalmasına yardımcı olur: Beyin Zindeliği.

SONUÇ

Eglish dersi ve EnForSe etkinliklerine katılan her ortak 6/15 kıdemli, hedeflenen toplam 36-90 yaşlı, (65) yaş üstü ancak bu sayı artırılabilir. 15-18 İngilizce öğretmeni Montessori’den ilham alan bir yöntemle eğitildi. Üst düzey yazılı İngilizce öğretmek için EnForSe pratik yönergeleri. Sürdürülebilirlik ve yaygınlaştırma için 1 EnForSe özel odası oluşturuldu 6 EnForSe Köşesi oluşturuldu. 6 EnForSe günü etkinliği uygulandı

IMPACT

Spreading of knowledge trough dissemination of the EnForSe practical guidelines to teach english to senior Bridges built through different countries Senior involved in European identity and culture and sense of belonging. Elderly to socialized, extended their network of knowledge and friendships. Better quality of life for senior

In long period each year these EnForSe corner will stay in touch and continue to program events, cultural day, english lesson for senior.

Yaşlı insanlar, eğitim düzeyinde bugünün genç nesillerini kimsenin yetiştiremeyeceği kadar yetiştirebilecek bir hafıza ve deneyim kaynağına sahiptirler ve bu paha biçilemez bir değerdir. Kısacası, bireylerin uzun ve sağlıklı yaşamasının beklendiği bir toplumda bile yaşlıların hala önemli sorunlarla karşı karşıya olduğu doğrudur ama yine de zor durumda olanlara yardımcı olabilecek somut çözümler ve faaliyetler vardır . Ancak bu konuyu göz ardı etmemeliyiz;çünkü ilerleyen yaşla birlikte öncesinde ve sonrasında bu sorunlar dolaylı olarak hepimizi etkiliyor. Somut olan ise umut, zaman içinde dahil etme ve çözümler hakkında daha fazla, dışlama ve zorluklar hakkında daha az konuşabileceğimizdir. Bu projenin amacı kıdemli öğrenicilere, onlara öğrenmeleri ve daha anlamlı bir hayat yaşamaları için yeni şanslar vermek, yeni deneyimlere ulaşmak üzerine kuruludur. Ancak bunu yapabilmek için hem yetişkin düşük vasıflı kişilerde hem de kıdemli emekli öğretmende ve gerçek öğretmenlerde yeni becerileri uygulayacağız. Montessori’den ilham alan yöntemi ve İngilizce dilini kullanarak, Montessori’nin metodolojisi kavramına dayalı, uyarlanabilir, sezgisel, uygulaması kolay, pratik ve her yaştan insanın kavramı anlaması için kolay bir yol olan dil öğretimi için bir yöntem tanımlamaya çalışacaktır; dil öğrenmek ve öğrendiklerimizi çok daha iyi geliştirmek.Bu proje aracılığıyla ayrıca, Montessori Metodunun yetişkinler için olduğu gibi dil öğrenimi alanına da tanıtılması ve eğitim ve öğretim sistemi boyunca temel yetkinlik ve becerilerin kazanılmasının teşvik edilmesi amaçlanmaktadır. Çağlar ve avrupa ülkeleri arasında köprüler kurmak ve anlamlı etkinliklerle doldurmak, kıdemlilere yabancı dili öğretmek için yeni pedagojik yaklaşımı kullanmak ve denemek.

EnForSe IS AN ERASMUS+ PROJECT

The European Commission’s support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. Project number KA2: 2020-1-IT02-KA204-079745