EnForSe logo

banner image

▪️ Toplantı, proje ortağı ev sahibi kurumun - vhs Pforzheim-Enzkreis 'ın hoş geldiniz konuşması ve selamlaması sonrası Enforse projesinin kurumda yetişkinlerle yapılan eğitim ve uygulama faaliyetlerinin sunumu ile başladı.
▪️ Proje koordinatörü kurum Europe For All projenin ilerleme durumunu paylaştı;projenin eğitim materyalleri ve finansal raporlama için değerlendirme ve bilgilendirme yaptı.
▪️ Projenin Polonya'dan ortağı Instytut Badań i Innowacji w Edukacji Partaner kurumu proje kapsamında hazırlanan rehber kitapçığı tanıtıp kullanımı hakkında bilgi verdi.
▪️ Proje ortağı Osmaniye İl Milli Eğitim Müdürlüğü Enforse projesinin proje faaliyetleri gözlem ve değerlendirme raporunu sundu ve geri bildirimleri aldı.
▪️ Proje ortağı APDI Group projenin etki ve yaygınlaştırma raporunu sundu ve hazırlanması belgeleri tanıttı.
▪️ EnForSe Köşesi, online ve yüz yüze toplantılara katılan, fikir ve deneyimlerini paylaşan yaşlılar tarafından ziyaret edilmektedir.
▪️ Ortaklar daha sonra ortak kurum olan Institution - vhs Pforzheim-Enzkreis'e resmi bir ziyarette bulundular.
▪️ Koordinatörden alınan tüm verileri gözden geçirmek ve nihai raporları hazırlamak için bir sonraki çevrimiçi toplantı tarihi belirlendi.
▪️ TPM değerlendirme anketinin paylaşılmasından sonra toplantı sertifikaların dağıtılması ve toplu

Toplantı, her bir ortağın projedeki görevlerine dair yaptıkları faaliyetlerin sunumu ile başladı. INBIE faaliyetlerini sundu: Bültenler, web sitesi, Facebook sayfası Enforse_corner.

Proje yönetim toplantısına katılanlar ayrıca INBIE'nin yürüttüğü ayrıca Enforse_corner katılımcıları ile de bir araya gelme ve proje uygulama sürecinde deneyimlerini paylaşma fırsatı buldular. Farklı kültürler ve ortamlar. Buradaki sunumda merkezi kişi, her seferinde bir grup öğrenci için en uygun aktiviteyi bulmak ,ortak bir yenilikçi stratejiler ve yaklaşımlar mirasından yararlanabilen öğretmen Bricouleur oldu.

Toplantı her bir ortağın proje kapsamında gerçekleştirdikleri görev ve faaliyetleri sunmaları ile başladı ve toplantının bu bölümü Europe For All kurumunun sunumu ve bu bölümü özetlemesi ile tamamlandı.Ardından Learnmera Oy projenin web sitesini ve facebook sayfasını tanıtıp geliştirilmesi yönünde fikirler belirtildi,katkı istendi. EnForSe Köşesi, toplantıya katılan ortaklar ve kıdemliler tarafından ziyaret edildi.EnForse çevrimiçi toplantılara katılan yetişkinler toplan tıya gelerek EnForSe köşesi ve çevrimiçi toplantılar ile ilgili fikirlerini belirtip deneyimlerini paylaştılar. Daha sonra ortaklar, ortak kuruluş Osmaniye MEM'e resmi bir ziyaret gerçekleştirdi, Bir sonraki TPM tarihi belirlendi ve projenin kalan süresince alınacak tedbirler görüşüldü. TPM'nin değerlendirilmesinden sonra toplantı, sertifika töreniyle sona erdi.

Granada'da toplantıya, gelecekteki toplantı tarihleri ve proje web sitesinin tamamlanması ile ilgili yapılması gerekenler hakkında bir tartışma ile başladık. İngilizce'nin nasıl öğretileceğinin bir gösterimi de Finlandiya'dan ortak tarafından bilgi kartları gibi pratik bir araçla yapıldı. Ayrıca aşağıdaki konular tartışılıp karara bağlandı: EnForSe faaliyetleri ve sonuçları: program Proje süresince gerçekleştirilecek TPM ve LLTA toplantılarnın tarihleri kesinleştirildi. El broşürleri ve yaygınlaştırma, faaliyetleri, yaşlılar grubu, eğitim faaliyetleri. EnForSe köşeleri için tarihler ve konular Kılavuz araç seti. İspanya'daki ortaklar tarafından gece Alhambra'ya çok beğenilen bir ziyaret ve Meddine turu düzenlendi. Bu ziyaretleri gerçekleştirebilmek ve Granada kültürü hakkında daha fazla bilgi edinebilmek tüm ortaklar için çok ilginç ve özeldi.

Ortaklar grubu, kaybedilen zamanı telafi etmeye başlayabildi! İlk Eğitim Kursu için büyük bir heyecanla kendimizi Milano'da bulduk.

Beş gün boyunca geleneksel olmayan aktif öğrenme uygulamalarıyla değişen teorik derslerle çalıştık. Montessori yönteminin temelleri üzerine kısa bir geziden sonra, genel olarak yenilikçi öğretime ve özellikle de yabancı dil eğitimi için birçok yenilikçi yaklaşımda ortak olan bazı aktif ve katılımcı dinamiklerin nasıl başarının anahtarı olduğuna değindik.

Dilleri farklı kültürler ve geçmişler arasında bir köprü olarak kullanarak etkinlikler ve rol yapma oyunları deneyerek hem eğlenerek hem de hata yapma korkusunu yenerek öğretmen ve öğrencilerle çalıştık. Merkezi figür, her seferinde öğrenci grubu için en uygun aktiviteyi bulmak için yenilikçi stratejiler ve yaklaşımların ortak mirasından yararlanabilen Bricouleur öğretmenidir.

Projenin ilk LTTA faaliyeti Milano'da gerçekleşti. Proje ortakları, projeyle ilgili devam eden çeşitli konular hakkında bilgi edindiler ve yetişkin lere yeni bir dil öğretmek için kullanılacak farklı örnekler paylaşıldı,uygulamalar yapıldı. Her bir ortak kurum kendi anadilini öğretirken uyguladığı örnek faaliyetler gösterdi; ve sonuç olarak, sonunda hepimiz kendi dillerimizden tamamen farklı dillerde en az birkaç kelime söyleyebildik.Bu toplantıda ortaklar ayrıca gelecekteki TPM ve LLTA toplantılarının tarihlerine karar verdiler.

İtalyan ortaklar tarafından şehirdeki en efsa- nevi anıtları gördüğümüz Milano'nun merkezine bir ziyaret düzenlendi ve hepimiz şehirde olağanüstü bir şekilde karşılandık.

EnForSe IS AN ERASMUS+ PROJECT

The European Commission’s support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. Project number KA2: 2020-1-IT02-KA204-079745