▪️ Toplantı, proje ortağı ev sahibi kurumun – vhs Pforzheim-Enzkreis ‘ın hoş geldiniz konuşması ve selamlaması sonrası Enforse projesinin kurumda yetişkinlerle yapılan eğitim ve uygulama faaliyetlerinin sunumu ile başladı.
▪️ Proje koordinatörü kurum Europe For All projenin ilerleme durumunu paylaştı;projenin eğitim materyalleri ve finansal raporlama için değerlendirme ve bilgilendirme yaptı.
▪️ Projenin Polonya’dan ortağı Instytut Badań i Innowacji w Edukacji Partaner kurumu proje kapsamında hazırlanan rehber kitapçığı tanıtıp kullanımı hakkında bilgi verdi.
▪️ Proje ortağı Osmaniye İl Milli Eğitim Müdürlüğü Enforse projesinin proje faaliyetleri gözlem ve değerlendirme raporunu sundu ve geri bildirimleri aldı.
▪️ Proje ortağı APDI Group projenin etki ve yaygınlaştırma raporunu sundu ve hazırlanması belgeleri tanıttı.
▪️ EnForSe Köşesi, online ve yüz yüze toplantılara katılan, fikir ve deneyimlerini paylaşan yaşlılar tarafından ziyaret edilmektedir.
▪️ Ortaklar daha sonra ortak kurum olan Institution – vhs Pforzheim-Enzkreis’e resmi bir ziyarette bulundular.
▪️ Koordinatörden alınan tüm verileri gözden geçirmek ve nihai raporları hazırlamak için bir sonraki çevrimiçi toplantı tarihi belirlendi.
▪️ TPM değerlendirme anketinin paylaşılmasından sonra toplantı sertifikaların dağıtılması ve toplu