▪️ Kokous alkoi saksalaisen kumppani-instituutin – vhs Pforzheim-Enzkreisin – tervetulokokouksella, jonka jälkeen esiteltiin Enforse-projektin koulutus- ja toteutuskeskuksen aikuisten koulutustoimintaa.
▪️ Eurooppa-hankkeen koordinoiva elin kuvasi hankkeen lopullista tilannetta; ja lopullista dokumentaatiota projektin didaktista osaa varten; sekä hankkeen taloudellisen raportoinnin lopullisia asiakirjoja.
▪️ Instytut Badań i Innowacji w Edukacji, puolalainen kumppani havainnollisti yksityiskohtaisesti Enforsen ohjeellisia projekteja.
▪️ Osmaniye İl Milli Eğitim Müdürlüğü, turkkilainen kumppani dokumentoi ja selitti Enforse-projektin arvioinnin.
▪️ Learnmera Oy esitteli verkkosivujen jokaisen osuuden ja korosti, että kaikki oli valmista
▪️ Apdi Group selosti koostetun vaikutussuunnitelman, täytettävät dokumentaatiot, lähetti lomakkeen
▪️ EnForSe Corner -nurkkaus vastaanottaa tapaamiseen osallistuneita ja ideoitaan ja kokemuksiaan jakaneita ikäihmisiä verkko- ja kasvokkain tapaamisissa.
▪️ Kumppanit tekivät sitten virallisen vierailun kumppanilaitokseen, Institution – vhs Pforzheim-Enzkreis
▪️ Seuraava päivämäärä verkkokokoukseen, jossa käydään läpi kaikki koordinaattorilta saadut tiedot ja laaditaan loppuraportit
▪️ Kokouksen arvioinnin jälkeen kokous päättyi sertifiointiseremoniaan.