EnForSe logo

banner image

▪️ Kokous alkoi saksalaisen kumppani-instituutin - vhs Pforzheim-Enzkreisin - tervetulokokouksella, jonka jälkeen esiteltiin Enforse-projektin koulutus- ja toteutuskeskuksen aikuisten koulutustoimintaa.
▪️ Eurooppa-hankkeen koordinoiva elin kuvasi hankkeen lopullista tilannetta; ja lopullista dokumentaatiota projektin didaktista osaa varten; sekä hankkeen taloudellisen raportoinnin lopullisia asiakirjoja.
▪️ Instytut Badań i Innowacji w Edukacji, puolalainen kumppani havainnollisti yksityiskohtaisesti Enforsen ohjeellisia projekteja.
▪️ Osmaniye İl Milli Eğitim Müdürlüğü, turkkilainen kumppani dokumentoi ja selitti Enforse-projektin arvioinnin.
▪️ Learnmera Oy esitteli verkkosivujen jokaisen osuuden ja korosti, että kaikki oli valmista
▪️ Apdi Group selosti koostetun vaikutussuunnitelman, täytettävät dokumentaatiot, lähetti lomakkeen
▪️ EnForSe Corner -nurkkaus vastaanottaa tapaamiseen osallistuneita ja ideoitaan ja kokemuksiaan jakaneita ikäihmisiä verkko- ja kasvokkain tapaamisissa.
▪️ Kumppanit tekivät sitten virallisen vierailun kumppanilaitokseen, Institution - vhs Pforzheim-Enzkreis
▪️ Seuraava päivämäärä verkkokokoukseen, jossa käydään läpi kaikki koordinaattorilta saadut tiedot ja laaditaan loppuraportit
▪️ Kokouksen arvioinnin jälkeen kokous päättyi sertifiointiseremoniaan.

Kokous alkoi toteutetun hankkeen esittelyllä ja kunkin kumppanin toimien ja tehtävien kertaamisella, ja Europe For All kattoi tämän osan. Sitten Learnmera Oy esitteli projektin verkko- ja Facebook-sivut ja käytiin lyhyt keskustelu kumppaneiden kesken niiden parantamiseksi. Yhteistyökumppanit vierailevat EnForSe Corner -nurkkauksessa ja kokoukseen osallistuivat verkossa pidettyihin tapaamisiin osallistuvat seniorit
ja jakoivat ajatuksiaan ja kokemuksiaan. Myöhemmin kumppanit tekivät virallisen vierailun kumppanilaitokseen, Osmaniye MEM:iin. Seuraavan projektikokouksen päivämäärä sovittiin ja toimenpiteistä keskustellaan. Projektikokouksen arvioinnin jälkeen kokous päättyi sertifiointiseremoniaan.

Kokous alkoi esittelyllä hankkeessa toteutetuista toimista ja kunkin kumppanin tehtävistä.
INBIE esitteli toimintaansa: Uutiskirjeet, verkkosivut, Facebook-sivut Enforse_corner.
Koordinointikokoukseen osallistuneilla oli myös mahdollisuus tavata Enforse_corner -nurkkauksen osallistujia ja jakaa kokemuksiaan yhdessä projektin toteutuksen aikana, erilaisia kulttuureja ja ympäristöjä. Keskeisenä hahmona on edelleen opettaja Bricouleur, joka voi hyödyntää yhteistä innovatiivisten strategioiden ja lähestymistapojen perintöä löytääkseen joka kerta sopivimman toiminnan oppilasryhmälle.

Granadassa aloitimme kokouksen keskustelemalla tulevista kokouspäivistä ja siitä, mitä on vielä tehtävä projektin verkkosivujen viimeistelyssä. Suomalainen kumppani esitteli myös englannin opettamista käytännön työkalujen, kuten kuvakorttien, avulla.

Kokouksessa myös keskusteltiin ja päätettiin seuraavista:
EnForSe Toiminnot ja tulos: ohjelma
Lopullinen päätös koskien sekä kansainvälisiä projektikokouksia että LLTA-koulutuksen ajankohtia.
Esitteet ja tiedonlevitys, aktiviteetit, eläkeläisryhmät, koulutustoiminta.
EnForSe-nurkkausten päivämäärät ja aiheet
Ohjeellinen työkalusarja
Espanjalaiset kumppanit järjestivät hienon vierailun Alhambraan yöllä ja Meddinen kierroksen. Nämä vierailut sekä Granadan kulttuurista oppiminen oli erittäin mielenkiintoisia kaikille kumppaneille.

Kansainvälinen projektikokous pidettiin Milanossa. Projektikumppanit tutustuivat hankkeeseen liittyviin erilaisiin meneillään oleviin asioihin, ja myös käytännön esityksiä annettiin erilaisista tavoista opettaa uutta kieltä aikuisille. Kaikki kumppanit esittelivät erilaisia tapoja opettaa kieltä, ja sen seurauksena me kaikki pystyimme lopulta sanomaan ainakin muutaman sanan kielillä, jotka olivat täysin erilaisia kuin omamme.
Tässä kokouksessa kumppanit päättivät myös tulevien TPM:n ja LLTA:n kokousten päivämäärät.

Italialainen kumppani järjesti vierailun Milanon keskustaan, jossa näimme kaupungin myyttisimmät monumentit ja tunsimme lämpimästi tervetulleiksi kaupunkiin.

Kansainvälinen projektikokous pidettiin Milanossa. Projektikumppanit tutustuivat hankkeeseen liittyviin erilaisiin meneillään oleviin asioihin, ja myös käytännön esityksiä annettiin erilaisista tavoista opettaa uutta kieltä aikuisille. Kaikki kumppanit esittelivät erilaisia tapoja opettaa kieltä, ja sen seurauksena me kaikki pystyimme lopulta sanomaan ainakin muutaman sanan kielillä, jotka olivat täysin erilaisia kuin omamme.
Tässä kokouksessa kumppanit päättivät myös tulevien TPM:n ja LLTA:n kokousten päivämäärät.

Italialainen kumppani järjesti vierailun Milanon keskustaan, jossa näimme kaupungin myyttisimmät monumentit ja tunsimme lämpimästi tervetulleiksi kaupunkiin.

EnForSe IS AN ERASMUS+ PROJECT

The European Commission’s support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. Project number KA2: 2020-1-IT02-KA204-079745