EnForSe logo

banner image
Europe for all - Education & Training

Europe for all

EUROPE FOR ALL on yksityinen instituutti, joka toimii Italian alueella. Sen perusti vuonna 2010 ryhmä nuoria edistämään koulutusohjelmia sekä Euroopan että kansainvälisellä tasolla. Tavoitteena on taitojen ja henkilöresurssien kehittäminen samalla kun parannetaan Euroopan työmarkkinoita. EUROPE FOR ALL on tiukasti yhteydessä alueeseen; Itse asiassa teemme menestyksekästä yhteistyötä useiden yritysten, laitosten, koulujen, kuntien ja järjestöjen kanssa. Olemme aktiivinen yhdistys ja etsimme jatkuvasti uusia julkisia ja yksityisiä laitoksia, joiden kanssa haluaisimme työskennellä, luomalla uutta kumppanuutta ja yhdessä toteutettavia hankkeita. Kaikkien jäsenten jatkuvan sitoutumisen avulla yhdistys edistää kulttuurienvälistä vaihtoa. EUROPE FOR ALL parantaa koulutus- ja ammatillista järjestelmää monenlaisten toimien avulla, jotta voidaan lisätä tietoisuutta siitä, että ollaan osa Eurooppaa / vahvistaa tietoisuutta eurooppalaisesta ulottuvuudesta. Edistetään eurooppalaisia ​​reittejä työhön liittyvään koulutukseen, kielen oppiminen mukaan lukien; Kulttuurivaihdon järjestäminen ja hallinta Euroopan unionin jäsenmaiden ja EU:n ulkopuolisten maiden kanssa Orientaatio- ja koulutuskurssit, karsinnat ja uudelleenkoulutuskurssit, täydennyskurssit eurooppalaisille ja muille kuin eurooppalaisille; Kansainvälisten liikkuvuushankkeiden lähtökurssien valmistelu; Kieli- ja koulutuskurssit harjoittelijoille; Työkoulutuskurssit Motivoida koulutukseen osallistujia kehittämään taitoja ja kykyjä ja antamaan opiskelijoille mahdollisuuden sopeutua EU:n laajuisiin työmarkkinoihin; Tukea koulutuksen ja ammatillisen koulutuksen järjestelmien, laitosten ja käytäntöjen laadun ja innovaatioiden parantamisessa; Kannustaa ihmisiä oppimaan vieraita kieliä; Parantaa liikkuvuushankkeiden laatua Euroopassa; Parempi suhde nykyisten eri liikkuvuusjärjestöjen ja oppimisorganisaatioiden välillä; Edistää uusien koulutusaloitteiden luomista; Kannustaa innovatiivisten tieto- ja viestintätekniikkaan perustuvien sisältöjen, palvelujen ja käytäntöjen kehittämistä elinikäisen oppimisen alalla. Tavoitteenamme on tarjota osallistujillemme kaikki tarvittavat keinot ammatillisen tulevaisuuden rakentamiseksi antamalla heille mahdollisuus saada käytännön kokemusta ulkomailla ja parantaa kielitaitoaan. Tätä tarkoitusta varten hallinnoimme erilaisia ​​Euroopan unionin yhteisrahoittamia ohjelmia, työskentelemme myös koulujen, julkisten laitosten ja organisaatioiden kanssa, jotka ovat kiinnostuneita kehittämään uusia nuorille sukupolville suunnattuja hankkeita. Europe for all -järjestön kaikkein tärkein tavoite on kannustaa kulttuurivaihtoa rikastuttaakseen jokaisen Euroopan kansalaisen työ- ja henkilökohtaista elämää.

Instytut Badań i Innowacji w Edukacji

Säätiö ”Research and Innovation in Education Institute” [INBIE] on vuonna 2014 perustettu kansalaisjärjestö, joka sijaitsee Puolan Czestochowassa. INBIE edistää yhtäläisiä koulutusmahdollisuuksia kaikille sosiaaliryhmille, taistelee sosiaalista syrjäytymistä vastaan ja tukee syrjäytymisvaarassa olevia aikuisia.
INBIE tekee tiivistä yhteistyötä virallisten ja epävirallisten oppilaitosten, paikallisten viranomaisten ja Czestochowan kansalaisjärjestöjen keskuksen kanssa.
Kohderyhmänä ovat yli 50-vuotiaat aikuiset, jotka ovat halukkaita kehittämään uusia taitoja ja kykyjä, joiden avulla he voivat palata uudelleen työelämään ja etsiä parempia elämän mahdollisuuksia. Säätiö saavuttaa tavoitteensa seuraavilla tavoilla:
1. Tutkimus tieteen, epävirallisen koulutuksen, taiteen, kulttuuriperinnön ja perinteiden suojelun, hoidon ja sosiaalisen avun alalla;
2. Paikallisten yhteisöjen, kansalaisjärjestöjen ja muiden yleishyödyllisten instituutioiden kehityksen tukeminen yhteiskunnan eri aloilla (koulutus, tiede, kulttuuri, tietotekniikka, ympäristö, yrittäjyys, sosiaalinen apu ja hyväntekeväisyys);
3. Tiedotus- ja koulutustoimien johtaminen ja tukeminen kansalaisyhteiskunnan ja tieteen kehittämisen alalla, mukaan lukien koulutuksen ja neuvonnan tarjoaminen;
4. Kokousten, seminaarien, työpajojen, konferenssien, keskustelujen, messujen, kurssien, näyttelyiden, opintovierailujen järjestäminen;
5. Tietojen kerääminen ja tutkimuksen tekeminen koskien sosiaalista toimintaa ja kansalaisten osallistumista julkiseen elämään sekä näiden tutkimusten tulosten ja johtopäätösten levittäminen;
6. Yhteistyön luominen paikallisten ja ulkomaisten laitosten kanssa, joiden toimintaa harjoitetaan samanlaisella alueella;
7. Julkaisutoiminta lakisääteisten tavoitteidemme saavuttamiseksi: tutkimustulosten analyysi, arviointi, julkaiseminen ja levittäminen.

Instytut Badań i Innowacji w Edukacji
Learnmera logo

Learnmera Oy

Learnmera Oy on yksityinen aikuiskoulutus- ja käännösyritys, joka tarjoaa liiketoiminnan kielikursseja sekä käännös- ja kielentarkastuspalveluita pääasiassa yrityksille Helsingin seudulla. Kursseja tarjotaan englanniksi, suomeksi, ruotsiksi, ranskaksi, saksaksi ja venäjäksi. Learnmera Oy:lla on laaja kokemus koulutusresurssien ja verkkosivujen luomisesta, sovellusten sisällön luomisesta sekä ammatillisten verkkokurssien kehittämisestä. Learnmeran ilmaisille kielten oppimisen ja kulttuurimateriaalia sisältävillä verkkosivuilla on ollut kymmeniä tuhansia latauksia. Learnmera on ollut aktiivinen eurooppalaisissa projekteissa vuodesta 2008 lähtien. Learnmera tarjoaa myös IT-palveluita etenkin yrityksille ja instituutioille, jotka haluavat parantaa asiakasrajapintaa sekä läsnäoloa sosiaalisessa mediassa. Luettelo Learnmeran aiemmista projekteista löytyy täältä.

APDI Group

Kansainvälisen kehityksen ammattiryhmä APDI (Agrupación de Profesionales para el Desarrollo Internacional APDI) on kansainvälisellä tasolla yhteistyössä toimivien yhteisöjen ryhmä. Siihen on valittu yhteisöjä, joilla on tunnustettu arvostus toiminta-, koulutus- ja konsultointiprojekteissaan, tavoitteenaan puuttua ja kehittyä henkilökohtaisella, ammatillisella ja sosiaalisella tasolla.

Heidän henkilöstönsä ja työskentelyalueensa yhdessä synnyttämiensä synergioiden kanssa johtavat koko yhdyskunnan parempaan tulevaisuuteen. Kestävän kehityksen tavoitteiden (Sustainable Development Goals, SDG) periaatteiden mukaisesti APDI toimii neljällä mantereella ja on erikoistunut kansainvälisten projektien hankkimiseen, johtamiseen ja toteuttamiseen monenvälisillä rahastoilla, erityisesti Euroopan unionin rahastoilla.

Koulutuskeskuksemme sijaitsevat Espanjassa (Granada, Madrid) ja Hondurasissa (Tegucigalpa). Keskuksilla on laaja kokemus koulutuksesta ensimmäistä työpaikkaa varten, aktiivisten työntekijöiden kierrätyksestä ja pätevöitymisestä, sekä yleisesti kaikista henkilöistä, jotka haluavat parantaa taitojansa ja hakea erikoistumista, joka auttaa saavuttamaan työskentelytavoitteet.

APDI Group
Osmaniye İl Milli Eğitim Müdürlüğü

Osmaniye İl Milli Eğitim Müdürlüğü

Osmaniyen maakunnan kansallisen koulutuksen osasto on valtion järjestö, joka vastaa alueellansa kaikenlaisen koulutus- ja harjoitustoiminnan suunnittelusta ja koordinoinnista esikoulusta lukion, ammatillisten oppilaitosten, teknillisten oppilaitosten ja aikuiskoulutuslaitosten loppuun asti. Osastoon kuuluu 1 johtaja, 9 apulaisjohtajaa ja 20 koulutarkastajaa. Osmaniyen maakunnan kansallisen koulutuksen osasto on vastuussa alueellansa noin 419 koulusta, 7462 opettajasta ja 123017 opiskelijasta ja vastuussa myös kaikenlaisista koulutustiloista. Kaupungissamme on myös 2 aikuiskoulutuskeskusta, ja yli 85 000 aikuista (+14-vuotiaita) osallistuu erilaisiin koulutus-, ammatti- ja harjoitustoimintoihin. Osastomme apulaisjohtaja ja aikuiskoulutustoimisto järjestävät ja valvovat kaikenlaisia aikuiskoulutuksia. Aikuiskoulutus on myös yksi pääosastoni prioriteeteista, koska hyvin koulutetut aikuiset kasvattavat lapsiaan tietoisemmin ja auttavat rakentamaan yhteisöä, joka elää sopusoinnussa ja rauhassa, ja jossa ihmiset kunnioittavat toisiaan. Tämä on hieno askel Euroopan kansalaiseksi tulemiseen. Osmaniyen maakunnan kansallisen koulutuksen osaston päätehtävät ovat seuraavat:
-Hallinnolliset palvelut
-Henkilöstöpalvelut
-Koulutuspalvelut
-Budjetti-sijoituspalvelut
-Tutkimus-suunnittelu-tilastopalvelut
-Tarkastus-opastus-tutkintapalvelut
-Väestönsuojelupalvelut

Institution – vhs Pforzheim-Enzkreis

Laitos – vhs Pforzheim-Enzkreis
Pforzheimin aikuiskoulutuskeskus on yksi Baden Württembergin alueen 173 aikuiskoulutuskeskuksesta. Aikuiskoulutuskeskus tarjoaa koulutusohjelmaa seuraavilla pedagogiikan aloilla: kielet, terveys, luovuus, poliittinen kasvatus, filosofia, psykologia, kirjallisuus, ammatillinen koulutus, kielikurssit maahanmuuttajille ja monikulttuurinen koulutus maahanmuuttajille. Vhs Pforzheimilla on tärkeä rooli kaupungin kulttuurielämässä.
Koulutusalalla kouluttajien koulutuksessa vh loi opettajille opetussuunnitelman, joka perustuu systeemisen konstruktivistisen opetuksen ja oppimisen ajatukseen.
Vhs Pforzheim on myös kansainvälisen viestinnän ja integraation kunnallisen yhdistyksen jäsen.
Vhs Pforzheim on myös mukana kestävän kehityksen koulutuksessa. Aikuiskoulutuskeskus loi tälle aihepiirille asianmukaisesti koulutusalueen yhteistyössä muiden alan kumppanilaitosten kanssa.
Vhs Pforzheim työllistää 40 työntekijää (palkattua henkilökuntaa) ja 600 freelancer-työntekijää. VHS tuottaa noin 40 000 tuntia koulutusta vuodessa. Tämä tarkoittaa yli 2000 seminaaria, kurssia ja koulutusta vuodessa.

Institution – vhs Pforzheim-Enzkreis

EnForSe IS AN ERASMUS+ PROJECT

The European Commission’s support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. Project number KA2: 2020-1-IT02-KA204-079745