EnForSe logo

banner image

Czy chcesz dołączyć do naszej społeczności?

Darmowy i łatwy sposób nauki języka angielskiego

Mamy dużą część populacji powyżej 65 roku życia, która nadal jest zdrowa, a średnia długość życia wydłużyła się, jakość ich życia poprawiła się, a ci Seniorzy są nadal bardzo aktywni, chcą wspierać swoje dzieci, pomagając im rozwijać się, a dla wnuków nadal chcą się uczyć. Stanowią ważny filar społeczeństwa, w tym jak skuteczni są, więc muszą ponownie zaangażować się w edukację, w procesy uczenia się, wydarzenia społeczne.

Naszym wyzwaniem jest: Czy można uczyć osoby starsze? Czy osoby starsze mogą się rzeczywiście uczyć? I nauczyć się drugiego języka? Zadaliśmy sobie te pytania i wydaje nam się, że ta ścieżka została już napisana przezMarię Montessori kilkadziesiąt lat temu.

decorative image
decorative image

CELE i WYNIKI

Ten projekt ma na celu osiągnięcie wielu rezultatów, zaczynając od prostego stwierdzenia: seniorzy mają dużo więcej do zrobienia i więcej wiedzy niż myślisz! Naszym długoterminowym celem jest budowanie mostów między osobami starszymi w różnych krajach europejskich. Najważniejsze jest eksperymentowanie z językiem angielskim, używanie go do komunikowania się, a nie tylko nauczanie go w tradycyjny, teoretyczny sposób. Metodą Montessori możesz uczyć osoby starsze, tworząc miejsca, w których uczysz się języka angielskiego, eksperymentujesz z językiem angielskim i uczestniczysz społecznie w kulturze europejskiej, a jednocześnie: EnForSe Corners! Podczas swoich działań te EnForSe Corners będą okazją do spotkań pomiędzy Seniorami, którzy mieszkają w różnych krajach i posługują się językiem angielskim do komunikowania się. Poprzez ten projekt wprowadzimy do metody Montessori pewną liczbę nauczycieli i trenerów dorosłych w dziedzinie nauki języków obcych.

decorative image
decorative image

LICZBY I PROFIL UCZESTNIKÓW

10/15 seniorów powyżej 65 roku życia, emerytowanych nauczycieli, ogólnie emerytowanych pracowników czy bezrobotnych seniorów, którzy nigdy nie ukończyli studiów i chcą się uczyć i wznowić studia lub po prostu seniorów, którzy potrzebują towarzystwa i czują się ponownie użyteczni.

DZIAŁANIA

Międzynarodowe spotkania mające na celu przedstawienie każdego partnera, przedstawienie własnego doświadczenia, dzielenie się potrzebami i zaangażowanie w kontynuację tworzenia i wdrażania EnForse Corner i EnForSe Day. Kursy szkoleniowe dla nauczycieli dotyczące metody Montessori od podstaw do ewolucji, praktyki inspirowane metodą Montessori. Stworzenie praktycznych wskazówek dla projektu EnForSe, aby uczyć seniorów jezyka angielskiego za pomocą metody Montessori. Powstaną warsztaty w celu zdefiniowania i utworzenia wszystkich zajęć i grafików dla EnForSe Corner i EnForSe Day. Specjalny EnForSe room zostanie umieszczony na serwerze EUROPE FOR ALL, aby koordynować wszystkie działania EnForSe. W siedzibie każdego z partnerów zostanie założone angielsko-języczna stacja o nazwie EnForSe Corner, gdzie będą prowadzone działania mające na celu nawiązanie ze sobą kontaktu różnych organizacji. EnForSe Day, podczas którego każdy uczestnik będzie posługiwał się językiem angielskim do komunikowania się i dzielenia się informacjami z nowymi społecznościami.

METODOLOGIA

Metoda Montessori została stworzona, aby umożliwić dzieciom z disfunkcjami naukę, którą chcemy wykorzystać do nauczania seniorów języka angielskiego. Naszą strategią jest stworzenie dla każdego partnerskiego kraju EnForSe Corner, miejsca do eksperymentowania i nauki języka angielskiego w sposób eksperymentalny, aktywnego sposobu uczenia się i życia oraz wypełniania czasu wolnego seniorom interesującymi zajęciami (takimi jak dzień EnForSe), wykorzystanie i eksperymentowanie nowego podejścia pedagogicznego do nauczania seniorów języka obcego: metoda inspirowana metodą Montessori do nauczania języka angielskiego dla seniorów. Ćwiczenia z aktywności mózgu do uczenia się nowych pojęć lub pogłębiania już nabytych pomagą umysłowi pozostać w dobrej formie: to tak zwany Brain Fitness.

REZULTAT

6/15 seniorów na każdego partnera zaangażowanego w lekcje języka angielskiego i działania EnForSe, docelowo łączna liczba to 36-90 uczestników seniorów powyżej (65 lat), ale liczba ta się powiększa o osoby w wieku 15-18 lat .Nauczyciel języka angielskiego przeszkolony w metodzie inspirowanej metodą Montessori dla starszych przeszkolonych EnForSe .Praktyczne wskazówki dotyczące nauczania seniorów języka angielskiego to specjalna wirtualna sala EnForSe stworzona w celu zrównoważonego rozwoju i rozpowszechniania EnForSe Corner. Stworzonych zostanie 6 wydarzeń dnia dla EnForSe.

WPŁYW

Rozpowszechnianie wiedzy poprzez rozpowszechnianie praktycznych wskazówek EnForSe dotyczących nauczania seniorów języka angielskiego. Mosty zbudowane w różnych partnerskich krajach. Senior zaangażowany w europejską tożsamość i kulturę oraz mający poczucie przynależności. Osoby w podeszłym wieku zachęcane do socjalizacji, aby poszerzyły swoją wiedzę i grono znajomych.

 

Lepsza jakość życia seniorów w okresie każdego roku, te kąciki EnForSe pozolą na pozostanie w kontakcie ze z poznanymi znajomymi i nadal będą programować wydarzenia, dzień kultury, lekcje angielskiego dla seniorów.

Osoby starsze stanowią nieoceniony zasób wiedzy i umiejętności, który na poziomie edukacyjnym może szkolić dzisiejsze młode pokolenia jak nikt inny. Krótko mówiąc, jeśli prawdą jest, że nawet w społeczeństwie, w którym oczekuje się długiego i zdrowego życia, osoby starsze nadal muszą stawiać czoła poważnym problemom, istnieją jednak rozwiązania i działania, które mogą konkretnie pomóc osobom znajdującym się w trudnej sytuacji. Nie możemy jednak odwracać uwagi od tej kwestii, ponieważ dotyczy ona nas wszystkich, pośrednio przed i bezpośrednio po, wraz z wiekiem. Konkretną nadzieją jest to, że z czasem będziemy mogli coraz więcej mówić o integracji i rozwiązaniach, a mniej o wykluczeniu i trudnościach. Ten projekt koncentruje się na starszych uczniach, aby dać im nowe szanse na naukę i życie bardziej sensowne, w zasięgu nowych doświadczeń. Jednak w tym celu wdrożymy umiejętności zarówno w przypadku dorosłych osób o niskich kwalifikacjach, jak i osobach starszych emerytowanych np. emerytowanych nauczycielach. Korzystając z metody inspirowanej Montessori i języka angielskiego spróbujemy zdefiniować metodę nauczania języka obcego opartą na koncepcji metodologii Montessori, która może być adaptacyjnym, intuicyjnym, łatwym do wdrożenia, praktycznym i łatwym sposobem na zrozumienie przez osoby w każdym wieku koncepcji nauki języka i znacznie łatwiej i uczyć się języków. Poprzez ten projekt mamy również na celu wprowadzenie metody Montessori do nauki języków dorosłych oraz promowanie nabywania kluczowych kompetencji i umiejętności w całym systemie kształcenia i szkolenia. Budowanie mostów przyjażni przez osoby z różnych krajów europejskich i wypełnianie ich ciekawymi zajęciami, wykorzystując i eksperymentując z nowym podejściem pedagogicznym do nauczania seniorów języka obcego.

EnForSe IS AN ERASMUS+ PROJECT

The European Commission’s support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. Project number KA2: 2020-1-IT02-KA204-079745