EnForSe logo

banner image
decorative image
decorative image

Biz yıllardır yetişkin eğitimi ile uğraşan çeşitli Avrupa ülkelerinden eğitim ajanslarından oluşan bir konsorsiyumuz ve kendimize büyük bir meydan okuma yaptık ve belirledik: farklı Avrupa ülkelerinden yaşlılar arasında anlamlı iletişim ve ilişkiler oluşturmak.

İlk Sorumuz: yaşlılara öğretmek mümkün mü?Yaşlılar gerçekten öğrenebilir mi? Ve ikinci bir dil öğrenmeleri mümkün mü? Bu sorunun cevabının çoktan on yıllar önce Maria Montessori tarafından yazıldığına gerçekten inanıyoruz.

EnForSe IS AN ERASMUS+ PROJECT

The European Commission’s support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. Project number KA2: 2020-1-IT02-KA204-079745